Aanvragen
Wij kunnen pas voor je praktijkexamen of tussentijdse toets aanvragen als je de rijschool hebt gemachtigd en de gezonheidsverklaring hebt ingevuld.
Onderaan wordt uitgelegd hoe je dit kan regelen.
Het praktijkexamen kan alleen door je rijschool aangevraagd worden. Daarvoor moet je je rijschool toestemming geven. Je geeft toestemming door jouw rijschool te machtigen. Dat doe je als volgt:

 • Klik op Machtiging
 • Log in met je DigiD.
 • Volg de instructie en machtig je rijschool.

Om te machtigen heb je het registratienummer van je rijschool nodig. Het rijschoolregistratienummer van Sky is 58 29 F4. Als je nog geen DigiD hebt, klik op het logo om DigiD aan te vragen.

Machtiging

Iedereen die een rijexamen wil afleggen, moet over een ingevulde ‘Gezondheidsverklaring’ beschikken. Het is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

 

 

Gezondheidsverklaring Sky Rijschool Het is erg belangrijk dat je de vragen altijd eerlijk beantwoordt. Doe je dat niet, dan ben je niet alleen strafbaar maar dan loop je ook het risico dat je bijvoorbeeld problemen krijgt met je verzekering wanneer je betrokken raakt bij een ongeluk. Voor de eigen verklaring maak je wat extra kosten. De eigen verklaring kan je invullen en betalen via Mijn CBR. Wat als je ‘ja’ invult? Beantwoord je één of meerdere vragen met ‘ja’, dan loopt het allemaal iets anders. Afhankelijk van het gemelde gebrek moet je misschien je behandelend arts om een aantekening vragen, of wordt je door het CBR doorverwezen naar een onafhankelijk arts.

Eigen Verklaring invullen

Onderdeel van het auto-rijexamen is de zelfreflectie. Het is een formulier dat je ingevuld mee moet nemen naar het praktijkexamen, nader onderzoek rijvaardigheid of tussentijdse toets.

Moet je proefexamen doen, graag het formulier downloaden, uitprinten en ingevuld meenemen.

Het zelfreflectieformulier is een A4’je met vragen die je over jezelf moet beantwoorden. Er worden verschillende punten genoemd en jij geeft per punt aan hoe sterk of zwak je hierin bent. Een 1 is uiteraard het zwakst, terwijl een 10 aangeeft dat je dit onderdeel perfect beheerst. De punten die op het formulier genoemd worden zijn bijvoorbeeld veiligheid, omgaan met het voertuig en milieubewust rijden. Tijdens je rijlessen heb je bijvoorbeeld geleerd op welke manieren je het beste rekening houdt met het milieu tijdens het rijden. Op dit formulier geef je aan hoe goed jij denkt dat je dit beheerst. Vóór je examen begint vul je het zelfreflectieformulier in. Dit kun je thuis doen, of in een rijles, en dan geef je het formulier aan je examinator voor je gaat rijden.

Download

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen toetst de examinator of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • je beheersing van de auto
 • kijkgedrag
 • of je goed voorrang verleent
 • inhalen
 • in- en uitvoegen
 • rijden op kruispunten en rotondes
 • verrichtingen

Hoe bereid ik me goed voor op het examen?
De algemene tips kennen we eigenlijk allemaal wel zoals: maak je niet te druk, zorg voor een goede nachtrust, raak niet in paniek bij het maken van een fout, rijd zelfverzekerd en luister niet te veel naar tips van anderen. Uiteraard is dit allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan! Er zijn echter nog twee adviezen te geven die wel degelijk een positieve uitwerking op de examenuitslag hebben!

Zo is het mogelijk een tussentijdse toets (TTT) te doen. Deze toets is qua inhoud en tijdsduur vergelijkbaar met een echt praktijkexamen en geeft je gelegenheid om te wennen aan het rijexamen. Tijdens deze toets komen alle examenonderdelen aan bod en deze worden beoordeeld volgens de officiële exameneisen. Na afloop hoor je van de examinator aan welke onderdelen je nog wat extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres goed uitvoert, krijg je bij het eerstvolgende examen vrijstellingvoor dit onderdeel. De tussentijdse toets kost 190 euro.

Een andere mogelijkheid is het proefexamen dat door onszelf is ontwikkeld. Het proefexamen duurt 90 minuten en het is een simulatie van het praktijkexamen. Je start vanuit het CBR, rijdt echte examenroutes en eindigt ook weer bij het CBR. De praktijk wijst uit dat leerlingen die het proefexamen hebben gedaan een hogere slagingskans hebben dan de leerlingen die dit niet hebben gedaan.
Nog een voordeel: het proefexamen kun je nu gratis in je lespakket bij ons opnemen!

Je wil het liefst in één keer slagen! Dit hangt van verschillende factoren en je voorbereiding af. Zo spelen externe factoren zoals weersomstandigheden en het overige verkeer een rol. Stress kan je resultaten ook behoorlijk beïnvloeden. Nou is een beetje stress niet erg, dit houd je scherp en alert op belangrijke momenten. Stress moet echter niet de overhand krijgen.
De 5 meest gemaakte fouten tijdens het praktijkexamen vind je hieronder en onderaan staan de tips hoe je deze kunt voorkomen.

 • 1. Kijkgedrag
 • 2. Snelheid
 • 3. Plaats op de weg
 • 4. Inhalen of juis niet inhalen
 • 5. Bijzondere verrichtingen
1. Kijkgedrag
Op dit onderdeel zakken de meeste kandidaten. Er wordt overdreven veel of juist veel te weinig gekeken. Soms  wordt er helemaal niet in de spiegels gekeken.

Tip: Kijk niet alleen maar naar voren maar blijf goed om je heen kijken zodat je een goed overzicht houdt. Kijk goed in de spiegels, maar overdrijf het niet. Als je goed waarneemt dan ziet de examinator dit ook.

 

2. Snelheid
Vaak gaan examenkandidaten langzamer rijden dan nodig is of nemen ze juist met een te hoge snelheid de bocht.

Tip 1: Rijd met het verkeer mee, kijk goed vooruit en pas je snelheid aan voordat je de bocht neemt.
Tip 2: Onder normale omstandigheden is het beter 2 of 3 kilometer harder te rijden dan langzaam!

 

3. Plaats op de weg
Een veel voorkomende fout is het te dicht langs objecten rijden, het nemen van te ruime bochten of het te veel links rijden op een smalle weg met tegenliggers.

Tip: Passeer auto’s met voldoende ruimte. Blijf ook in de bochten netjes op de eigen weghelft rijden.

 

4. Inhalen of juit niet inhalen
Het inschatten of inhalen mogelijk is, blijkt erg lastig. Tijdens het inhalen wordt er te weinig afstand genomen, te langzaam gereden of te laat ingehaald.

Tip 1: Stel het inhalen niet uit, tenzij het niet (meer) mogelijk is. Een inhaalmanoeuvre moet vlot worden uitgevoerd, dus durf snelheid te maken om dit te bewerkstelligen. Dit kan betekenen dat je tijdelijk iets harder moet rijden dan de snelheidslimiet.
Tip 2: Wanneer je op de snelweg achter een vrachtauto rijdt, ga deze dan via de linker rijstrook voorbij. Een examinator houdt rekening met de door hem/haar gegeven opdrachten.

 

5. Bijzondere verrichtingen
Hierbij zien we vaak dat kandidaten te veel aandacht voor de auto hebben en te weinig aandacht voor de rest van het verkeer. Of ze zijn te gehaast waardoor de verrichting niet goed wordt uitgevoerd.

Tip: Blijf tijdens de verrichting op het andere verkeer letten en voer de oefening rustig uit (stapvoets is prima!).