Kruispunten

EENVOUDIG KRUISPUNT, COMPLEXE KRUISPUNT

Tijdens het autorijden kom je veel kruispunten tegen. Daarom beginnen wij met de kruispunten. 
Je leert dan hoe je een kruispunt veilig kunt benaderen en oversteken.  
Je kunt een kruispunt veilig en goed oversteken als je weet wat voor fouten op de kruispunten gemaakt worden. 
Je kunt op een kruispunt in het algemeen 4 soort fouten maken:

⇒ Niet goed kijken ( K )
⇒ Voorrang-fouten ( V )
⇒ Snelheid fouten ( S )
⇒ Niet letten op de plaats op de weg ( P )

Eerst wordt geoefend om deze 4 fouten te herkennen, daarna wordt er geoefend om deze fouten niet meer te maken.

 

Voorbeeld 1

Je ziet hier een eenvoudig kruispunt. Er staan geen verkeerslichtingen en verkeersborden. Op de weg staan ook geen haaientanden. Dit heet een gelijkwaardig kruispunt.

1. Op de foto zie je een verkeersbord. Wat betekent dat bord?

2. Hoe is hier de voorrang geregeld?

3. Wie gaat hier als eerst: de witte auto of de zwarte auto?

4. Moet de witte auto voorrang geven aan de bromfiets?

5. Wat zou de maximale snelheid hier zijn?

 

Voorbeeld 2

Dit kruispunt ziet er anders uit dan vorig kruispunt. Hier zijn veel verkeersdeelnemers, je hebt hier fietspadden, zebrapad en veel verkeersborden. Dit wordt een complex kruispunt genoemd.

1. Op de foto zie je een paar verkeersborden. Wat voor borden zijn er?

2. Mag je op een fietspad stoppen?

3. Wie gaat hier als eerst: de witte auto met L of de gele auto?

4. Wat zou de maximale snelheid hier zijn?